• Nincs termék a kívánságlistában.
 • Nincs termék az összehasonlításban.
 •  x 
 • Nincs termék a kosárban.

Negyedéves - féléves rendszerességgel rendelünk a tengerentúli beszállítóinktól (LHT, THX, Wazoodle) nagyobb mennyiségű alapanyagot. A Csimota Pelenka Kft biztosítja a lehetőséget, hogy a készleten nem lévő termékekből a Megrendelő előrendeljen. Az előrendelések teljesítését csak az importőr, vagy a gyártó felelősségvállalásáig tudja garantálni.

Az előrendelhető tremékek kategoriában a megszokott termékeinket találhatják jóval kedvezőbb előrendelési áron.

Az előrendelés feltétele az ajánlati ár befizetése a rendeléskor, mely összeg 25%-a foglalónak minősül.

Az előrendelés a gyártó felé történő továbbítást megelőzően a foglaló elvesztése nélkül lemondható. A gyártónál történt megrendelés utáni lemondás esetén  a foglaló nem jár vissza.

Előrendelések esetén, a rendelés értékének megfizetése 2 részletben történik. Az első részlet a gyártó felé teljesítendő vételár, illetve a tengerentúli fuvar díja, melyet a megrendelés továbbításakor kell megfizetni.. A 2. részlet a megrendelés VÁM és Áfa terhe és a belföldi fuvar díja, melyet a termékek raktárba érkezésekor kell befizetni. A termékek VÁM és Áfa terhe a mindenkori dollár árfolyam függvénye, ezért a tényleges vételár csak a megrendelés beérkezésekor  véglegesíthető
A termékek termékoldalon feltüntetett ára csupán árajánlat. Az árajánlat érvényessége  315 Ft/USD árfolyamig tart. Ha az áru beérkezésekor a dollár árfolyama ennél magasabb a végleges kereskedelmi ár árfolyamváltozás mértékében változik.

Nagy mennyiségű 3-5 méter feletti rendelések esetén a technológiai hibamentességet a nemzetközi standardoknak megfelelő tűréshatárral garantáljuk, azaz 10 méterenként 3 hibajel elfogadott.

A várható szállítási határidőkről a terméklapon adunk információt.

A maximálisan rendelhető mennyiségek 7,5 méter/termék. nagyobb mennyiségekre nem tudjuk biztosítani az elállási jogot.
Viszonteladók részére egyedi előrendelési szerződést tudunk biztosítani, kérem keressen minket az ügyfélszolgálaton.

Kedves Érdeklődők!
 

Szeretnék bemutatkozni nektek. Hozzátok hasonlóan én is anyuka vagyok. Három vagány kisfiam van: Dániel 2008, Zsombor 2010, és Misike 2012. Emellett elhivatott környezetbarát is vagyok. Számomra nem volt kérdés, hogy valamilyen környezetbarát megoldást keressek a pelenkázásra. Amikor olvastam, hogy van modern, könnyen használható, mosható pelenka, azonnal tudtam, hogy a saját gyermekeimmel ilyet fogok használni.


A történetünk:
Először egy használt pelenkacsomagot licitáltam, azzal kezdtem a pelenkázást. Az elején többször volt nyakig pisis a gyerek, mint száraz. De nem adtam fel, másféle pelusokat is kipróbáltam (kölcsön kaptam őket a mamamin) jókat és kevésbé jókat. Napokat töltöttem el az interneten mások tapasztalatait olvasgatva. Végül magam kezdtem el pelusokat varrni a fiamnak, és azt tapasztaltam, hogy ez jobb.

Mi a márka eredete?
Olyan jól sikerültek, hogy ezen felbuzdulva varrtam már kismamatársaknak is. Előbb csak ismerősöknek: sógornőmnek,  nővéremnek, barátnőimnek. Az ő visszajelzéseik segítettek abban, hogy egy igazán jól használható termékcsoportot hozzak létre. Így aztán megszületett a Csimota mosható pelenka.

Mi a hitvallásotok?
Magyarországon magyar anyukaként  odafigyelek arra, hogy minél jobb minőséget tudjak nyújtani a lehető legolcsóbban. Igyekszem magyar alapanyagokat felhasználni, ha van. Ha nincs, akkor megkeresem a legjobb minőséget a legjobb áron. Minden Pelenkát úgy készítek el, mintha a saját gyerekeimnek varrnám őket. Egy nagy gyártóval ellentétben én mindig odafigyelek az egyedi igényekre is.

Az elmúlt öt évben több mint 100 anyukának készítettem pelenkákat.
Soha nem sajnáltam az időt arra:
1. hogy minden felmerülő kérdésre választ adjak.
2. hogy minden kételyt eloszlassak,
3. hogy minden körülményt figyelembe véve egy testre szabott megoldást dolgozzunk ki az anyukával közösen
4. hogy pontosan olyan pelenkákat vásároljon a család, ami nekik való.

Nekem elsősorban nem az a fontos, hogy eladjam a termékeimet bármi áron. Én azt szeretném, ha minél többen használnának mosható pelenkát az eldobható helyett. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani. És lehetőséget adni arra, hogy anélkül tegyünk valamit a környezetünk megóvásáért, hogy az sok pénzbe, vagy sok munkába kerüljön.

A termékekről bővebb információkat a Termékek menüpont alatt lehet olvasni. Minden felmerülő kérdésre  pedig szívesen válaszolok a fórumon.

 

Mióta van jelen Magyarországon?
Az első pelenkákat 2008-ban varrtam saját használatra. A következőket a mamami klub tagjainak egyedi kérésnek megfelelően. Azóta túl vagyok az 1000 db saját készítésű pelenkán, aminek a legtöbbje egyedi igénynek megfelelően rendelésre készült. 2010-ben kezdtem kis szériában pelenka boltok számára egyméretes belsőt és külső pelenkát készíteni. 2014-ben átalakult a cég és a kis házi varrodaból már 3 fős céggé változtunk.


Hol kapható?
Elsősorban itt a saját webáruházunkban.

Ezen kívül két másik webáruházban is kaphatók a pelusaim:

Zöldbolt Online Ökoáruház
Ökovilág Webáruház

És megtalálhattok a Facebookon a mosható pelenkás csoportokban is.

 

Hol találhatóak vélemények és hol értékelhető a márka?

A Textil Pelus Világ oldalon a Népítéletben lehet értékelni a pelekáimat. Itt azok véleményét is el lehet olvasni akik már használtak Csimota pelenkát. Nagyon jó böngészést kívánok, és bármilyen kérdés merül fel ne habozzatok kérdezni, bármiben szívesen segítünk.

 

Tartalom
I. A Szabályzat célja, hatálya
II. Értelmező rendelkezések
III. Az adatkezelés általános szabályai
IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai
1. Tájékoztatáshoz való jog.
2. Adathelyesbítéshez való jog.
3. A személyes adatok törléséhez való jog.
4. Az adatok zárolásának joga.
5. Tiltakozás joga .
V. Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
VI. Általános adatbiztonsági rendszabályok
VII. A megbízási jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
1. Megbízási jogviszony létesítése.
2. Adatkezelő elérhetőségei
3. Az adatkezelés célja
4. Az adatkezelés jogalapja
5. A kezelt személyes adatok köre
6. Az érintettek köre
7. Az adatkezelés időtartama
8. Adatok továbbítása
9. Az érintettek jogai
VIII. Vásárlói adatkezelés (megrendelések)
1. Vásárlói adatkezelés
2. Adatkezelő elérhetősége
3. Az adatkezelés célja
4. Az adatkezelés jogalapja
5. A kezelt személyes adatok köre
6. Az érintettek köre
7. Az adatkezelés időtartama.
8. Adatok továbbítása
9. Az érintettek jogai
IX. Honlap látogatással kapcsolatos adatkezelés és cookie szabályzat 
X. Adatfeldolgozók igénybevétele
XI. Jogorvoslat.
XII. A szabályzat módosítása, értelmezése, hatálybalépés

A Csimota Pelenka Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2065 Mány, Kossuth Lajos utca 93., cégjegyzékszám: 07-09-025337, adószám: 25020191-2-07, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja a vonatkozó jogszabályi rendelkezések – így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - alapján. Adatkezelő az adatkezelés rendjére vonatkozóan az alábbi dokumentumot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

I. A Szabályzat célja, hatálya

1. A jelen Szabályzat célja, hogy a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása mellett meghatározza Adatkezelőnél az adatkezelés működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2. A jelen szabályzat rendelkezéseit és célját Adatkezelő további szabályzatainak elkészítésekor és alkalmazásakor kiemelten figyelembe kell venni.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Adatkezelő tevékenységi körén belül, Adatkezelőként folytatott valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, adatfeldolgozás teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint manuális módon történik, továbbá függetlenül a személyes adatok megjelenési formájától.

4. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemre is.

II. Értelmező rendelkezések

1. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

4. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

9. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

13. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

14. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

15. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

22. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

23. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

24. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

25. profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

26. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

27. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

III. Az adatkezelés általános szabályai

1. Adatkezelőnél személyes adatot kezelni a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szerződéses és egyéb kötelezettségeknek megfelelően a jogszerű működés biztosításának követelménye mellett, jelen Szabályzatban foglaltak alapján lehet.

2. Személyes adat akkor kezelhető, ha

2.1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul,

2.2. Adatkezelő rendeltetésszerű működéséhez, tevékenységi körének ellátásához, esetleges munkáltatói jogok gyakorlásához szükséges,

2.3. az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és arányos,

2.4. a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges, arányos;

2.5. azt törvény, vagy – törvény elhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

3. Adatkezelő a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alapelveket, felelős azoknak való megfeleléséért, továbbá képes annak igazolására.

3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés során az arra alkalmas technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. A kezelt személyes adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük és a szükséges szintre kell korlátozódniuk. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell megtörténnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen az adatok megfelelő szintű biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, esetleges véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, károsodásával szembeni védelem.

3.2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

3.4. A kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha törvény rendeli el, illetve, ha az érintett kifejezetten hozzájárul – tilos. A kezelt – személyes adatokon is alapuló – statisztikai adatok korlátozás nélkül közölhetőek.

3.5. Ha az adatkezelés időtartamát, felülvizsgálati szükségszerűségének időpontját jogszabály nem határozza meg, Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számított legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e a további adatkezelés.

3.6. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogszabályi alapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés módjáról, időtartamáról, az érintett jogairól és a jogorvoslat lehetőségéről. A tájékoztatást Adatkezelő a jelen Szabályzat keretében a honlapján biztosítja az érintettek részére.

3.7. Ha az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira, szabadságaira nézve, akkor Adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik, milyen hatást fog gyakorolni az érintettek alapvető jogainak érvényesülésére.

4. Adatkezelő a kezelt személyes adatokhoz - amennyiben jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt – kizárólag azon munkavállalói részére ad hozzáférést, akiknek ez munkaköri feladatuk ellátásához szükséges, és csak az ehhez szükséges mértékben és időtartamra. A munkavállalók a birtokukba került adatokat csak a részükre engedélyezett célnak, mértéknek és időtartamnak megfelelően kezelhetik.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai

1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatásra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

2. Adathelyesbítéshez való jog: Az érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.

3. A személyes adatok törléséhez való jog: Az érintett bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és Adatkezelő között nincs semmilyen jogi vita és Adatkezelőnek sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül Adatkezelő törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

4. Az adatok zárolásának joga: Az érintett bármikor kérheti, hogy törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5. Tiltakozás joga: Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja Adakezelő és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a döntéssel, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.

V. Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy azok helyesbítését kérni.

VI. Általános adatbiztonsági rendszabályok

1. Adatkezelő a jelen Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést és kialakít minden olyan eljárási szabályt, gyakorlatot, amelyek az adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

2. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. A személyes adatokat tartalmazó iratot vagy adathordozót Adatkezelő területéről kivinni csak különösen indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével lehet. Ebben az esetben az adathordozót magánál tartó személy felel annak megőrzéséért, sértetlenségéért, illetve, hogy annak tartalmáról illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást.

4. Adatkezelő adatkezelési tevékenységet csak a szükséges mértékben folytat és gondoskodik a kezelt adatok megfelelő megőrzéséről.

5. Adatkezelő a számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítja:

5.1. Hozzáférés-védelem: A hálózati erőforrásokhoz történő hozzáférés felhasználói név és jelszó párossal való védelme.

VII. A megbízási jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

1. Megbízási jogviszony létesítése

Adatkezelő tevékenységi körében megbízási jogviszony létesítése során természetes személyek személyes adatait tartalmazó dokumentumokat kezeljük. Az érintettek az adatkezelésről Adatkezelő weboldalán a www.csimotapelenka.hu weboldalon elhelyezett jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató c. dokumentumból tájékozódhatnak.

2. Adatkezelő elérhetőségei

A Társaság, mint adatkezelő neve: Csimota Pelenka Kft.
Az adatkezelő székhelye: 2065 Mány, Kossuth Lajos utca 93.,
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.07-09-025337
Az adatkezelő adószáma: 25020191-2-07
Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az érintett tudomásul veszi, hogy a Csimota Pelenka Kft. kizárólag a fent megjelölt email címen fogadja az adatkezelésével, illetve a jelen Adatkezelési Szabályzattal és Tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket, panaszokat.

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a megbízási jogviszonyban álló személyek személyes adatait a megbízási jogviszony létesítése, fenntartása, bérszámfejtése céljából kezeli.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a szerződés, valamint jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége, melyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont). Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint hozzájárulás alapján kezeli a természetes személyek törvényben meghatározott adatait. Jogi kötelezettség teljesítése jogcímen, különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a kötelező egészégbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a társadalombiztostás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások9 fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján kezeli természetes személyek személyes adatait. A megbízási jogviszonyt létesítő természetes személy által önként megadott adatokat (pl.: kapcsolattartási adatok) hozzájárulás alapján kezeli munkáltató.

5. A kezelt személyes adatok köre

1. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) családi és utóneve
2. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) leánykori neve
3. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) anyja neve
4. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) lakcíme
5. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) születési helye
6. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) születési ideje
7. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) adóazonosító jele
8. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) TAJ száma
9. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) bankszámlaszáma
10. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) telefonszáma
11. Megbízási jogviszonyban álló személy (megbízott) e-mail címe

6. Az érintettek köre

Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló természetes személyek.

7. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban, kifejezett jogszabályi rendelkezésben meghatározott ideig kezelni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 (nyolc) év. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény 99/A § alapján a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, vagy biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

8. Adatok továbbítása

Adatkezelőnél a személyes adatok továbbítására csak és kizárólag jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor.

9. Az érintettek jogai

A jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározottak szerint.

VIII. Vásárlói adatkezelés (megrendelések)

1. Vásárlói adatkezelés

Adatkezelő a tevékenységi, működési körében vásárlók, érdeklődők, ajánlatkérők személyes adatait tartalmazó dokumentumokat kezel. Az érintettek az adatkezelésről Adatkezelő honlapján a www.csimotapelenka.hu oldalon elhelyezett jelen Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató c. dokumentumból tájékozódhatnak.
Adatkezelő magánszemélyek, valamint jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (mint kereskedőpartnerek, vagy végső felhasználók) részére értékesíti termékeit webshopon keresztül. A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetében a kapcsolattartók személyes adatai (e-mail cím, telefonszám) jogos érdek jogcím alapján kerülnek kezelésre, Adatkezelő által elkészített érdekmérlegelési teszt alapján.
Amennyiben magánszemély a megrendelő, vásárló így az ő adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a megrendelő, vásárló, ez esetben a megrendelés leadásához a kapcsolattartó e-mail-címét, telefonszámát kezeljük.

2. Adatkezelő elérhetősége

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

A Társaság, mint adatkezelő neve: Csimota Pelenka Kft.
Az adatkezelő székhelye: 2065 Mány, Kossuth Lajos utca 93.,
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.07-09-025337
Az adatkezelő adószáma: 25020191-2-07
Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az érintett tudomásul veszi, hogy a Csimota Pelenka Kft. kizárólag a fent megjelölt email címen fogadja az adatkezelésével, illetve a jelen Adatkezelési Szabályzattal és Tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket, panaszokat.

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő a vásárlók személyes adatait jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint, értékesítés, reklamáció kezelés, ügyfél-elégedettség mérés megvalósítása érdekében kezeli.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a szerződés, valamint jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége, melyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont). Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint hozzájárulás alapján kezeli a természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kapcsolattartó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli Adatkezelő. Az önkéntesen megadott (egyéb, vagy megjegyzés) adatokat hozzájárulás, mint jogalap alapján kezeli Adatkezelő.

5. A kezelt személyes adatok köre

1. Vásárló (kapcsolattartó) neve
2. Vásárló címe, székhelye
3. Vásárló szállítási címe
4. Vásárló (kapcsolattartó) telefonszáma
5. Vásárló (kapcsolattartó) e-mail címe
6. Vásárló bankszámlaszáma
7. Vásárló számlavezető pénzintézetének megnevezése

6. Az érintettek köre

Adatkezelővel vásárlói jogviszonyban álló természetes személyek, valamint jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kapcsolattartó személyei.

7. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban, kifejezett jogszabályi rendelkezésben meghatározott ideig kezelni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 (nyolc év). A kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) a cél megvalósulásától számított 3 évig kezeli Adatkezelő.11

8. Adatok továbbítása

A vásárlók által megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra, kizárólag jogszabályban meghatározott egyedi kötelezettség teljesítése céljából. (pl.: ellenőrzés)

9. Az érintettek jogai

A jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározottak szerint.

IX. Honlap látogatással kapcsolatos adatkezelés és cookie szabályzat

1. Honlap látogatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő honlapját (www.csimotapelenka.hu) bárki szabadon böngészheti.

Az adatok kezelője a Csimota Pelenka Kft.

Az oldal bizonyos esetekben anonim módon rögzítheti a látogatás adatait. Ezekkel az adatokkal az üzemeltető fokozza az oldal működésének hatékonyságát, felügyeli az oldalt, biztonsági előírásokat teljesít.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és az Adatkezelő közötti kapcsolatot szolgálja. Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.csimotapelenka.hu weboldal a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használja fel.

2. Cookie (süti) használata

A cookie-k használatára vonatkozó 2002/58/EC uniós irányelv és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmében felhívjuk a figyelmét arra, hogy a www.csimotapelenka.hu ún. „cookie”-kat (sütiket) használ.

A cookie- („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A sütiket a weboldal helyezi el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

Annak érdekében, hogy Adatkezelő weboldala a lehető leghatékonyabban működjön, Adatkezelő cookie-kat használ.

A cookie-k által a honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről web analitikák, elemzések készítéséhez, marketing teljesítmény méréséhez.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat Adatkezelő nem gyűjt, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg.

Az adatok csak és kizárólag a honlap továbbfejlesztéséhez, látogatottság elemzéséhez kerülnek felhasználásra.

A weboldal használatával, valamint az „Elfogadom” feliratú gombra kattintással Ön elfogadja a cookiek használatát. Amennyiben nem szeretné a cookie-kat tárolni a gépén, azt bármikor törölheti, valamint a böngészője beállításainak segítségével tilthatja is a cookie-k használatát. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Az Ön böngészőjén való beállításról tájékozódjon a böngésző súgójában.

 X. Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kövesse Adatkezelő szabályzatait és egyedi utasításait. Az adatfeldolgozó kiválasztása során Adatkezelő törekszik arra, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező, az adatvédelmi követelmények teljesülését teljes mértékben biztosító adatfeldolgozó kerüljön kiválasztásra.

Adatkezelő az interneten való megjelenés érdekében (weboldal, honlap) tárhelyszolgáltatót vesz igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 700 2323

Adatkezelő a könyvelési, bérszámfejtési, adózási, számviteli feladatok elvégzése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Rátskay Ildikó könyvelő
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 2051 Biatorbágy, Sándor utca 19/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 26 85 858

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft. (számlázó program)
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.3. em.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelő a vevői kiszállítás, megrendelések teljesítése érdekében futár szolgáltatókat vesz igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta
Az adatfeldolgozó levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 06 1 881 2615
Az adatfeldolgozó e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Pick Pack Pont e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Csomagküldő.hu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest Vízimolnár utca 10. 6. em. 54

 XI. Jogorvoslat

1. Amennyiben az érintett álláspontja szerint Adatkezelő adatkezelése megsértette a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

2. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon személyes adatainak megsértése okán. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

 XII. A szabályzat módosítása, értelmezése, hatálybalépés

1. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan, a mindenkori jogszabályban foglaltaknak megfelelően, módosítsa. A jelen Szabályzatot mindenkor a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos jogszabályok között eltérés van, a hatályos jogszabályok az irányadóak Adatkezelő adatkezelésére vonatkozóan.

2. Jelen Szabályzatot Adatkezelő 2018. május 25. napján elfogadta, mely Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. 

Fizetés és Szállítás

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
 • a veszélyhelyzetben hozott, a Magyar Közlönyben kihirdetett különleges jogrendi intézkedések,
 • a szerződés teljesítése érdekében eljáró személyek (fizetési szolgáltató, valamint a szállítást végző partner) által a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedések

 a szerződés teljesítését vis maior eseményként érintik.
A vis maior helyzet Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.
Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

 • a szerződés teljesítését felfüggeszteni,
 • halasztani,
 • a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.
A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak.
Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza

 A webáruházban a minimális rendelési összeg 3000 Ft.

Fizetési módok:

 Minden fizetési mód esetén névre szóló elektornikus számlát állítunk ki, melyet elektronikus úton a BILLINGO online számlázó rendszeren keresztül küldünk el a megrendelő e-mail címére. A számlákat akkor tudjuk kiállítani, amikor a szállító vállalkozóktól megkaptuk az átvételi igazolásokat, a csomag kézbesítéséről. 

Előre utalás:

A vásárlási összeg kifizetésének legolcsóbb módja, amelyhez alacsonyabb szállítási költség kapcsolódik, mint az utánvétel esetében.  Az utaláskor közleményben kérjük tüntesse fel a megrendelés számát, amely a visszaigazoló e-mailben található.
 Az utaláshoz szükséges információk a visszaigazoló e-mailhez csatolt Díjbekérőn találhatók .
A megrendelés teljesítése csak az átutalást követően kezdődik, a szállítási határidőket is az utalás beérkezésétől számítjuk.

Az előre utalás díja 0 Ft

Utánvét:

Utánvéttel lehet fizetni a futárcégnek vagy az átvételi pontokon a csomag átvételekor. Amennyiben az utánvétes fizetést választott a vásárlás összegét és a szállítási díjat a csomag kézhezvételekor  kell megfizetni. Javasoljuk, hogy a kellemetlenségek elkerülése miatt a vásárlás pontos összegét készítse elő a fizetéshez. Egyes átvételi pontokon lehetséges bankkártyval is fizetni, ezt az átvételi pontokat üzemeltető vállalkozás honlapján lehet megnézni.
Az át nem vett utánvételes csomagokat a csomagszállító vállalkozások külön feladási díj ellenében szállítják vissza a cégünknek. Kérem vegye figyelembe, hogy amennyiben az utánvétes csomagját nem veszi át, úgy a kétszeres csomagszállítási díjat köteles megtéríteni.

 Az utánvétel díja 500 Ft

 

PayPal rendszeren keresztül:

Amennyiben a PAYPAL  online kártyás fizetési lehetőséget választja a rendszer automatikusan átirányítja a PayPal felületére. Kérem kövesse az ott feltüntetett lépéseket. A sikeres fizetésről a PayPal küld e-mailben értesítést. 

A PayPal fizetés banki költsége a befizetett összeg 3,5%-a.

Bármilyen további kérdés esetén, kérem vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a info@Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Szállítási módok: 

Személyes átvételre pillanatnyilag nincs lehetőség.

CsomagPonton:

Milyen előnyökkel jár a csomag ponton történő személyes átvétel? 

A kissé hosszabb szállítási idő igénybevételével jóval kedvezőbb áron vehető igénybe, mint a háztól házig történő szállítás.
A készpénzes fizetés mellett a legtöbb Csomag Pont-on lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is.
A csomag az értesítést követő 5 munkanapon keresztül érhető el az üzletek nyitva tartási ideje alatt
A csomagok akár szombaton, vagy vasárnap is átvehetőek még munkaidő után is. Az egyes átvételi pontok nyitvatartásáról a www.csomagkuldo.hu oldalon tudnak tájékozódni
Elkerülhető a postán történő hosszas sorban állás, az üzletekben gyorsan és kényelmesen átvehetőek a csomagok. 

A Csomag Pontot a kiválaszthatja ITT: www.csomagkuldo.hu.
A megrendelt áru Csomag Pontra történő megérkezésekor a szállító értesíti Önt, melyet követően csomagját azonnal átveheti.
Pontos nyitvatartási adatokat és a boltokra vonatkozó egyéb információkat a www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek oldalon talál.
Csomagját a https://www.csomagkuldo.hu/kereses oldalon követheti nyomon.
A csomag pontra történő kiszállítás  4-8 napot vehet igénybe, mivel a csomagokat csoportosan hetente 3 napon szállítjuk el a szolgáltató átvevő helyére.

A csomag súlyától függ        
Súly -tól (kg) Súly -ig (kg)      Ár (Ft)       Utánvételi díj (Ft)
0 0,5   602,00   500,00 Ft 
0,5 1   696,00  
1 2   795,00  
2 3   889,00  
3 5   1096,00  
5 10   1294,00  


Futárral történő szállítás:

Amennyiben ezt a szállítási módot választja, futárszolgálat házhoz viszi Önnek a csomagját. A csomagok feladásáról a futárszolgálat e-mailben értesítést küld. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egyeztet az újabb kézbesítési kísérlet várható időpontjáról.  Az hogy a kézbesítés napján a futár milyen időpontban érkezik, minden esetben a futár napi útvonalától függ, előre nem lehet meghatározni. 

Kérjük, legyen elérhető a szállítási címen a megjelölt napszakban! A vállalt szállítási határidő csak abban az esetben érvényes, ha a megrendelő a megjelölt szállítási napon elérhető az általa megadott szállítási címen.  

A csomag súlyától függ        
 Súly -tól (kg)  Súly -ig (kg)      Ár (Ft)        Utánvételi díj (Ft)
0,001 3,000   1490,00   500,00 Ft 
3,001 5,000   1850,00  
5,001 10,000   1950,00  
10,001 20,000   2450,00  
20,001 30,000    3350,00    A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért.

 

AZ ÁRU ÁTVÉTELE

A csomagoláskor, csomag összeállítása során a lehető leggondosabban járunk el. Amennyiben ennek ellenére az áru Önhöz a csomagoláson lévő látható hibával érkezik, ne vegye át az árut, a szállítóval vetessen fel jegyzőkönyvet.
Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában, de legalább az átvételt követő 24 órán belül:

 • az átvett terméket összevetni a díjbekérőn szereplő tételekkel.
 • az átvett termékek minőségét szemrevételezéssel ellenőrizni,

és a szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait haladéktalanul közölni.

Amennyiben az átadás-átvételkor, de legfeljebb 5 munkanapon belül Ön nem élt kifogással, a díjbekérőn szereplő tételek hiánytalanul átadottnak minősülnek.
Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított termékek használatba vételét követően (pl. méteráru esetén a beavatási mosást követően) Ön nem jogosult mennyiségi kifogással élni.

További részletes információk az Általános Szerződési Feltételekben találhatók. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

Keresés mobil